Gian hàng

mới

Vinfast (Xe Máy Điện)

Vinfast (Xe Máy Điện)

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0946879199

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: L3

Số điện thoại: 02873087318

mới

Gogi

Gogi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L3

Số điện thoại: 02917300338

mới

Kichi-Kichi

Kichi-Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0291700338

mới

The Blue

The Blue

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: '0868075768

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02471066866

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900966969

mới

Diamond World

Diamond World

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1800779999