Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0292) 374 88 99

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L5

Số điện thoại: 1900

mới

Forever

Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900 6656

mới

Playtime

Playtime

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900

mới

Nhân Khang Jewelry

Nhân Khang Jewelry

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

PPP Clinic

PPP Clinic

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Daiso Japan

Daiso Japan

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

California

California

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900

mới

Merriman

Merriman

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900