Gian hàng

mới

Lamer Care

Lamer Care

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0915750089

mới

Rosy

Rosy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0975267444/ 0915750 089

mới

Amua Play

Amua Play

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 0963426444

mới

Amua

Amua

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0963426444

mới

Gopick

Gopick

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: L5

Số điện thoại: 0987875158

mới

Sen Vàng Restaurant

Sen Vàng Restaurant

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 19000389

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 02473038883

mới

Seoul BBQ and Hotpot Bulgogi

Seoul BBQ and Hotpot Bulgogi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0210 3630 888

mới

Chicken FC1

Chicken FC1

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0210 6334455

mới

Lẩu Thái MT

Lẩu Thái MT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0975193306

mới

Dairy Queen

Dairy Queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L4

Số điện thoại: 02473008883

mới

TiniWorld

TiniWorld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0909995872