Gian hàng

mới

THE TRAVEL STORE

THE TRAVEL STORE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Giày da Tiến Đạt

Giày da Tiến Đạt

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

IVY Moda

IVY Moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

JMG

JMG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

DAIRY QUEEN

DAIRY QUEEN

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Ana Collection

Ana Collection

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Fahasa

Fahasa

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900