Gian hàng

mới

MYM

MYM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: N/A

mới

SPORT WORLD

SPORT WORLD

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.9901

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5299

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.1417

mới

IVY moda

IVY moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.0018

mới

Fahasa

Fahasa

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.0388

mới

Gong Cha

Gong Cha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.6273.3555

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.39899909

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3894.0558 08.3894.0556

mới

JMG

JMG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0909.064.545

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.0666

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0916.381.020