Valentino Creations sale upto 50%

- Ưu đãi 10% cho tất cả sản phẩm nguyên giá - Ưu đãi 30% cho sản phẩm thứ 2 (một số items) - Ưu đãi 50% cho sản phẩm thứ 3 (một số items) - Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng online từ 3 triệu

Thời gian: 28.07.2023 - 04.09.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Hạ Long.

𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘 | 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎%

𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎

 

Đón đại lễ trong bộ outfit tinh tế cùng ưu đãi lên đến 50% tại cửa hàng Valentino Creations và vmgfashion.com/collections/all :

 

- Ưu đãi 10% cho tất cả sản phẩm nguyên giá

- Ưu đãi 30% cho sản phẩm thứ 2 (một số items)

- Ưu đãi 50% cho sản phẩm thứ 3 (một số items)

- Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng online từ 3 triệu

 

Thời gian: từ 28/07 - 04/09/2023

 

Lưu ý:

* Chương trình áp dụng giảm 30% cho sản phẩm 2 và giảm 50% cho sản phẩm 3 theo danh sách sản phẩm quy định.

* Chương trình không được áp dụng cùng với chương trình Loyalty dành cho khách Vip/Platinum

----

𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘 | 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎%

𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎

 

Celebrate the great festival in elegant outfits with up to 50% offer at Valentino Creations stores and vmgfashion.com/collections/all:

 

- Discount 10% off for all-full price items

- Discount 30% off for the 2nd item (special items)

- Discount 50% off for the 3rd item (special items)

- Free shipping for online orders from 3 million VND

 

Time: from 28/07 - 04/09/2023

 

Note:

* The program applies discount 30% off for the 2nd item and 50% off for the 3rd item according to the special items list

* The program is not applied in conjunction with Loyalty program for VIP/Platinum members

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn