TRIUMPH - Ưu đãi sản phẩm mới

TRIUMPH - Ưu đãi sản phẩm mới

Ngày đăng: 15.05.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Lê Thánh Tông.

Ưu đãi sản phẩm mới :  

Thời gian/Period: từ ngày 04 đến ngày 31/05/2022/ From 04 to 31 May 2022;

Nộidung/Scheme: Giảm 10% cho hóa đơn từ 1 triệu vnđ; Giảm 15% cho hóa đơn từ 3 triệu vnđ áp dụng các sản phẩm mới quy định/ Buy 1 mio vnd listed new products discount 10%; Buy 3 mio vnd listed new discount 15%

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn