Tạm dừng hoạt động tại VC Ninh Hòa

Thời gian: 16.07.2021 - 15.08.2021

Địa điểm: Vincom+ Ninh Hòa.

TẠM THỜI DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC GIAN HÀNG TẠI VINCOM NINH HÒA

Để đảm bảo an toàn, an tâm cho quý khách hàng trước các diễn biến mới của dịch Covid-19, Vincom tạm thời dừng hoạt động các gian hàng tại Vincom Ninh Hòa từ ngày 16.07.2021 đến khi có thông báo mới.  

Siêu thị VinMart vẫn hoạt động bình thường với biện pháp phòng dịch tích cực như kiểm tra thân nhiệt toàn bộ khách hàng và nhân viên ra vào trung tâm thương mại, thực hiện khử khuẩn bề mặt và phun khử trùng thường xuyên. 

Cùng Vincom Tuy Hòa chung tay bảo vệ cộng đồng, đoàn kết đồng lòng với mục tiêu sức khỏe hàng đầu để Covid-19 đầu hàng nhé 

Trung Tâm Thương Mại #5K 

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn