SIÊU DEAL “FALL IN CROCS

💌SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN ĐÃ VA PHẢI VÀO SIÊU DEAL “FALL IN CROCS”! 👉HOÀN TIỀN LÊN ĐẾN 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ

Thời gian: 29.07.2022 - 14.08.2022

Địa điểm: Vincom Mega Mall Ocean Park.

🍂Thu đi để lại lá vàng,

Yêu Crocs, Crocs để bạt ngàn deal ngon!

🤩Hoàn tiền 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hóa đơn từ 𝟭.𝟳𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ

🤩Hoàn tiền 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hóa đơn từ 𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ

⏰Thời gian: 29/07 - 14/08

✨Áp dụng cho tất cả sản phẩm, bao gồm Jibbitz.

🛒Đến cửa hàng Crocs để săn siêu deal ngay!

🛒Mua sắm Crocs online tại: https://bit.ly/CrocsVNOnlineStore

👉Theo dõi Instagram Crocs tại: https://www.instagram.com/crocsvnofficial/

#CrocsVietnam #FallinCrocs #Sale_off #Promotion

Tiếng Anh:

💌 YOUR ATTENTION HAS JUST BEEN CAUGHT INTO THE SUPER DEAL - “FALL IN CROCS”! 👉Cashback UP TO 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VND

🍂 Fall in love with Crocs, Crocs offers thousands of super deals!

🤩Cashback 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VND for purchase from 𝟭.𝟳𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VND

🤩Cashback 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VND for purchase from 𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VND

⏰Period: July 29 - August 14

✨Applicable to all products, including Jibbitz.

🛒Come the Crocs store to hunt for super deal now!

🛒Online shopping: https://bit.ly/CrocsVNOnlineStore

👉Official Crocs Instagram account: https://www.instagram.com/crocsvnofficial/

#CrocsVietnam #FallinCrocs #Sale_off #PromotionBằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn