🌞🌟 Sáng rồi, uống Cafe bạn ơiiii ☀️

🔥 Upp thêm size lớn, giá lợi hơn cùng GIỜ CAFE CÔNG SỞ 🔥

Ngày đăng: 10.10.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Bảo Lộc.

🔥 Upp thêm size lớn, giá lợi hơn cùng GIỜ CAFE CÔNG SỞ 🔥

☕️ Đen Đá - Sữa Đá, vừa uống vừa phê phaaaaaa 😋😋😋

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn