𝐁𝐔𝐘 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐆𝐄𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐄 | 𝐂𝐀𝐒𝐇 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎𝟎𝐊 𝐋𝐄𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒 cùng Valentino Creations

𝐁𝐔𝐘 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐆𝐄𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐄 | 𝐂𝐀𝐒𝐇 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎𝟎𝐊 𝐋𝐄𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒 cùng Valentino Creations

Thời gian: 17.08.2023 - 23.08.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Hà Tĩnh.

𝐁𝐔𝐘 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐆𝐄𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐄 | 𝐂𝐀𝐒𝐇 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎𝟎𝐊

𝐋𝐄𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒 cùng Valentino Creations

Sở hữu những items phụ kiện da tinh xảo và nhận ngay hoàn tiền lên đến 500K khi mua tại vmgfashion.com và hệ thống cửa hàng:

- Hoàn tiền 200K cho hóa đơn từ 2,500,000 VND trở lên

- Hoàn tiền 500K cho hóa đơn từ 5,000,000 VND trở lên

Thời gian áp dụng: 17/8 - 20/8/2023

Xem thêm sản phẩm tại: vmgfashion.com/collections/all

Lưu ý:

* Chương trình áp dụng khi mua sản phẩm nguyên giá

* Được áp dụng cùng với chương trình Vip/Platinum trên giá trị hóa đơn sau khi đã giảm chương trình Loyalty

* Nhập mã 0823-BMGM-200 hoặc 0823-BMGM-500 để nhận hoàn tiền trên website vmgfashion.com

----

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn