NaMatLiZD || Săn Sale đậm sâu

Deal siêu to giảm sâu hàng loạt sản phẩm lên tới 𝟓𝟎%

Thời gian: 28.02.2023 - 02.03.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Xuân Khánh.

🔊 Cao thủ không bằng tranh thủ - Săn SALE đậm sâu với 𝐍𝐚𝐌𝐚𝐭𝐋𝐈𝐙𝐃
👉 Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống NaMatLIZD từ ngày 𝟐𝟖/𝟎𝟐 - 𝟎𝟐/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑

💥 💥 Deal siêu to giảm sâu hàng loạt sản phẩm lên tới 𝟓𝟎%
⚡ 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐚̆𝐧 𝐠𝐚 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐋𝐔𝐊𝐀
⚡ Đ𝐞̣̂𝐦 𝟕 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟑𝐃, 𝐟𝐨𝐚𝐦, 𝐯𝐨̉ 𝟓𝐃 𝐍𝐌𝟑𝐃𝟎𝟓
⚡ Đ𝐞̣̂𝐦 𝐥𝐨̀ 𝐱𝐨, 𝐜𝐚𝐬𝐡𝐦𝐞𝐫𝐞, 𝐟𝐨𝐚𝐦 𝟏𝟐 𝐥𝐨̛́𝐩, 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐞𝐦𝐩 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐧 (𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐡𝐢 đ𝐞𝐧) 𝐋𝐒𝐏𝐌𝟎𝟖
⚡ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚̂𝐲 𝐒𝐡𝐢𝐤𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐀𝐉𝐒𝐄 (𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐬𝐚𝐮)
⚡ 𝐂𝐡𝐚̆𝐧 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐅𝐥𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥
⚡ 𝐑𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̂𝐧 𝐬𝐨́𝐧𝐠: 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧 𝟐 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐒𝐎𝐏𝟎𝟐, 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐨̂́𝐢 𝟏 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐞́ 𝐍𝐒𝐎𝐏𝟎𝟒 𝟒𝟓𝐱𝟕𝟎𝐜𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐨̂𝐦 𝐍𝐒𝐎𝐏𝟎𝟓 𝟑𝟓𝐱𝟏𝟎𝟓𝐜𝐦

❗ Không áp dụng thêm bất kỳ chương trình quà tặng hay khuyến mãi khác
𝑵𝒂𝑴𝒂𝒕-𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳
📞 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟒𝟗 𝟎𝟗𝟎 𝟎𝟑𝟑/ 𝟎𝟗𝟔𝟐 𝟎𝟎𝟒 𝟔𝟖𝟎
📞 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : www.NaMat.vn - www.LIZD.vn
📞 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : https://bit.ly/HeThongLIZD-NaMat
#vincomxuankhanh


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn