Mừng Đại lễ Quốc khánh, Valentino Creations ưu đãi đến 30% sản phẩm 2, 50% sản phẩm 3 tại cửa hàng Valentino Creations

𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘 | 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎% 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎

Thời gian: 28.08.2023 - 04.09.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Xuân Khánh.

𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘 | 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎%
𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎

Mừng Đại lễ Quốc khánh, Valentino Creations ưu đãi đến 30% sản phẩm 2, 50% sản phẩm 3 tại cửa hàng Valentino Creations và vmgfashion.com/collections/all:

- Ưu đãi 10% cho tất cả sản phẩm nguyên giá
- Ưu đãi 30% cho sản phẩm thứ 2 (một số items)
- Ưu đãi 50% cho sản phẩm thứ 3 (một số items)
- Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng online từ 3 triệu

Danh sách sản phẩm 2: vmgfashion.com/collections/2nditem
Danh sách sản phẩm 3: vmgfashion.com/collections/3rditem

Thời gian: từ 28/08 - 04/09/2023
Lưu ý:
* Chương trình áp dụng giảm 30% cho sản phẩm 2 và giảm 50% cho sản phẩm 3 theo danh sách sản phẩm quy định. (Áp mã 30%SP2, 50%SP3 trên website)
* Chương trình không được áp dụng cùng với chương trình Loyalty dành cho khách Vip/Platinum
----
𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘 | 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟓𝟎%
𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎
Celebrating Independence Day, Valentino Creations offers a discount of 30% off for the 2nd item, and 50% off for the 3rd item at Valentino Creations stores and vmgfashion.com/collections/all:

- Discount 10% off for all full-price items
- Discount 30% off for the 2nd item (special items)
- Discount 50% off for the 3rd item (special items)
- Free shipping for online orders from 3 million VND

Second item list: vmgfashion.com/collections/2nditem
Third item list: vmgfashion.com/collections/3rditem

Time: from 28/08 - 04/09/2023
Note:
* The program applies a discount 30% off for the 2nd item and 50% off for the 3rd item according to the special items list
* The program is not applied in conjunction with Loyalty program for VIP/Platinum members
----
🌐 Website: vmgfashion.com
👉 Hệ thống cửa hàng: vmgfashion.com/pages/he-thong-cua-hang
🛒Tiki: tiki.vn/cua-hang/valentinocreations
🛒Lazada: lazada.vn/shop/valentino-creations-store
🛒Shopee: shopee.vn/valentino.creations.vn
📱 Zalo OA: zalo.me/607085211907539911
☎ Hotline: 1900 99 88 98
#ValentinoCreations #IndependenceDay

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn