LYN TUNG QUÀ TẶNG LY GIỮ NHIỆT CHO KHÁCH HÀNG MUA SẮM

Dành cho tất cả hóa đơn mua sắm từ 2,500,000 VND, LYN tung quà tặng đặc biệt ly giữ nhiệt từ ngày 19.08 - 31.08.2022

Thời gian: 19.08.2022 - 31.08.2022

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh.

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT - LY GIỮ NHIỆT LYN

  • Chương trình dành cho tất cả hóa đơn mua sắm từ 2,500,000 VND, diễn ra từ ngày 19.08 – 31.08.2022

  • Chương trình áp dụng tại hệ thống các cửa hàng LYN tại Vincom và online LYNVN.COM

  • (Quà tặng có thể kết thúc sớm)

*Lưu ý: chương trình có điều kiện áp dụng

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn