LYN | Cơ hội mua sắm giảm giá cuối mùa LYN

GIẢM GIÁ 50%+ NHIỀU SẢN PHẨM TẠI LYN VINCOM TRẦN DUY HƯNG

Thời gian: 15.12.2022 - 28.12.2022

Địa điểm: Vincom Center Trần Duy Hưng.

Mua sắm ngay tại LYN – Tầng 1  – TTTM VINCOM TRẦN DUY HƯNG

*Có điều kiện và điều khoản áp dụng

#LYN #EOSS #saleoff


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn