LUẬT TÂM THỨC - NGÔ SA THẠCH

Một cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn hoàn toàn khác đối với những quan niệm, kiến thức, niềm tin mà trước đây chúng ta từng cho là chân lý.

Ngày đăng: 24.02.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Kon Tum.

LUẬT TÂM THỨC - NGÔ SA THẠCH

Một cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn hoàn toàn khác đối với những quan niệm, kiến thức, niềm tin mà trước đây chúng ta từng cho là chân lý.

Việc của bạn chỉ là đọc với một tâm trí cởi mở để thức tỉnh, vượt qua những rào cản của tâm trí, những niềm tin cố hữu của mình.

#FAHASA #FAHASAKONTUM #NHASACHFAHASA

Địa chỉ: Tầng 1 TTTM VINCOM PLAZA, số 2 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Sđt: 02603 824 668

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn