JOLLIBEE 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎𝟗.𝟎𝟎𝟎đ

𝐉𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐬! 😋 😋 😋 𝐂𝐚́𝐜 𝐉𝐨𝐥𝐥𝐢𝐟𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ “𝐣𝐢𝐧𝐠” 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐉𝐨𝐥𝐥𝐢𝐛𝐞𝐞 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎𝟗.𝟎𝟎𝟎đ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: - 1 𝘗𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘢̆𝘯 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦 - 1 𝘉𝘦́ 𝘛𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘰̣̂𝘤 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘚𝘖̂́ 𝘓𝘜̛𝘖̛̣𝘕𝘎 𝘊𝘖́ 𝘏𝘈̣𝘕 Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵: 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 10𝘬 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 1 𝘝𝘦́ 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘔𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮.

Ngày đăng: 30.12.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Long Xuyên.

𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐤𝐞́𝐨 𝐧𝐞𝐰𝐟𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨̣̂𝐜
🦌🦌🦌🦌🦌🦌 Mọi ng bít gì chưa ???

Chào tháng 12 bằng COMBO CHRISTMAS "chỉ có một không hai không hai"
(Thông tin chi tiết hấp dẫn ở cuối bài đăng 🤭🤭🤭)

𝐉𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐬! 😋 😋 😋 𝐂𝐚́𝐜 𝐉𝐨𝐥𝐥𝐢𝐟𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ “𝐣𝐢𝐧𝐠” 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐉𝐨𝐥𝐥𝐢𝐛𝐞𝐞 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎𝟗.𝟎𝟎𝟎đ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:

- 1 𝘗𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘢̆𝘯 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦
- 1 𝘉𝘦́ 𝘛𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘰̣̂𝘤 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘚𝘖̂́ 𝘓𝘜̛𝘖̛̣𝘕𝘎 𝘊𝘖́ 𝘏𝘈̣𝘕
Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵: 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 10𝘬 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 1 𝘝𝘦́ 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘔𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮. 𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́: 𝘝𝘦́ 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘑𝘰𝘭𝘭𝘪𝘣𝘦𝘦.

Còn chần chờ gì nữa, nhanh chân đến ngay Jollibee gần nhất để chớp ngay "deal hot" cho các bé iu nhà mình nhé.
.................
🍗 Jollibee Việt Nam
☎ Hotline: 1900 1533
☎ Tải App tại link: : 
https://bit.ly/3zbBeCR
🌐 Website: 
https://jollibee.com.vn/
#Jollibee #JollibeeVietNam #JollibeeKidsClub #MerryChristmas #JKC #Jollifan


Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn