Jollibee - Chúng Mình Đón Tết - Combo 139k

Jollibee - Chúng Mình Đón Tết - Combo 139k

Thời gian: 31.12.2022 - 21.01.2023

Địa điểm: Vincom+ Ninh Hòa.

Jollibee - Chúng Mình Đón Tết - Combo 139k

Thời gian: Từ 31/12/2022 - 21/01/2023

- Combo 1: 3 Miếng gà, Mỳ ý, Khoai lắc BBQ, 2 Pepsi tươi.

- Combo 2: 2 Miếng gà, 2 Mỳ ý, Khoai lắc BBQ, 2 Pepsi tươi.


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn