Gustavo Gano ưu đãi BST mới

𝗡𝗘𝗪 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟 | MẶC ĐẸP MÀ TIẾT KIỆM

Thời gian: 16.03.2023 - 24.03.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Trần Phú - Nha Trang.

𝗡𝗘𝗪 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟 | MẶC ĐẸP MÀ TIẾT KIỆM
𝘍𝘈𝘚𝘏𝘐𝘖𝘕 𝘒𝘐𝘋 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 đ𝘦̂́𝘯 400,000
𝘔𝘶𝘢 𝘴𝘢̆́𝘮 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘰̛́𝘪 60% 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘪𝘵𝘦𝘮𝘴

Từ 14/03 - 24/03 | Cùng 𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗚𝗮𝗻𝗼 tận hưởng loạt ưu đãi 𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐁𝐚

Giảm đến 𝟲𝟬%++ các items theo mùa

Giảm 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗹𝗹 𝟱% khi mua sắm từ 500.000
Giảm 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗹𝗹 𝟭𝟬% khi mua sắm từ 1.000,000
Giảm 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬% khi mua sắm từ 2.000,000 (400k++)


𝑌𝑎𝑦𝑦 𝐶𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚, 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦

𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼𝗚𝗮𝗻𝗼 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
-Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn