𝐍𝐀𝐌𝐀𝐓 - 𝐋𝐈𝐙𝐃 𝐆𝐔̛̉𝐈 𝐋𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐑𝐎̣̂𝐍 𝐑𝐀̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆

Giảm tới 33% - 50%++

Thời gian: 14.01.2022 - 22.01.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Thái Nguyên.

𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑵𝒂𝒎𝒂𝒕 - 𝑳𝒊𝒛𝒅 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔. Đ𝑒̂̉ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑵𝒂𝒎𝒂𝒕 - 𝑳𝒊𝒛𝒅 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛

-Giảm tới 33% - 50%++

-Áp dụng khi mua hàng trực tiếp hoặc online tại chuỗi 50 cửa hàng của NaMatLIZD trên toàn quốc.

-Chương trình áp dụng từ 14/1/2022 đến hết 22/1/2022

𝑵𝒂𝑴𝒂𝒕-𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳

Hotline: 0963882616

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn