Để có cuộc sống bình yên, mỗi chúng ta xin được gửi lời tri ân đến Người - Forever

𝑁𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑒̂𝑛 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.'' Trong tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 53 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng sự nghiệp và tư tưởng của Người vẫn mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển dân tộc nước nhà. Để có cuộc sống bình yên, mỗi chúng ta xin được gửi lời tri ân đến Người.

Thời gian: 24.05.2022 - 24.05.2022

Địa điểm: Vincom+ Uông Bí.

𝑁𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑒̂𝑛 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.''

Trong tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 53 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng sự nghiệp và tư tưởng của Người vẫn mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển dân tộc nước nhà.

Để có cuộc sống bình yên, mỗi chúng ta xin được gửi lời tri ân đến Người.

Thông qua ngày sinh nhật Bác, bằng hành động thiết thực, chúng ta muốn góp phần lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, nhắc nhở và giáo dục thế hệ mai sau phát huy phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

#ForeverBedding #sinhnhatbacho19_5 #changagoidem

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn