𝐃𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̉ - Forever

𝐃𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̉? Hầu hết chúng ta đều đã đứng trước gương mỗi buổi sáng & chứng kiến những gì thay đổi trên khuôn mặt sau một đêm mất ngủ. Những thay đổi do căng thẳng gây ra trong mô mặt thường đi với chứng mất ngủ có thể khiến một người trông già đi cả chục tuổi. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ngủ tàn phá da bạn khủng khiếp hơn bạn tưởng. Hãy xem làn da xấu xí đi như thế nào khi không ngủ đủ giấc.

Thời gian: 19.05.2022 - 19.05.2022

Địa điểm: Vincom+ Uông Bí.

𝐃𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̉?

Hầu hết chúng ta đều đã đứng trước gương mỗi buổi sáng & chứng kiến những gì thay đổi trên khuôn mặt sau một đêm mất ngủ. Những thay đổi do căng thẳng gây ra trong mô mặt thường đi với chứng mất ngủ có thể khiến một người trông già đi cả chục tuổi.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu ngủ tàn phá da bạn khủng khiếp hơn bạn tưởng. Hãy xem làn da xấu xí đi như thế nào khi không ngủ đủ giấc.

#tuvan #daxau #skin #matngu #insomnia #ngumuon #sleep #suckhoe #ForeverBedding #changagoidem #chamsocda

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn