CUỘC ĐUA FAN CỨNG CÙNG BHD STAR

Tặng 1 ly Pepsi khi bạn sưu tầm đủ 3 ly tại 1 rạp vào 3 ngày khác nhau Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ thành viên Thời gian từ ngày 01.06.2023

Thời gian: 01.06.2023 - 31.07.2023

Địa điểm: Vincom Plaza 3/2.

CUỘC ĐUA FAN CỨNG CÙNG BHD STAR

Tặng 1 ly Pepsi khi bạn sưu tầm đủ 3 ly tại 1 rạp vào 3 ngày khác nhau

Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ thành viên

Thời gian từ ngày 01.06.2023

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn