CƠ HỘI MUA SẮM GIẢM GIÁ CUỐI MÙA GIẢM GIÁ 50% NHIỀU SẢN PHẨM TẠI LYN VINCOM TRẦN DUY HƯNG

25/11 - 14/12/2022Mua sắm ngay tại LYN – Tầng 1 – TTTM Vincom Trần Duy Hưng*Có điều kiện và điều khoản áp dụng

Thời gian: 25.11.2022 - 14.12.2022

Địa điểm: Vincom Center Trần Duy Hưng.

CƠ HỘI MUA SẮM GIẢM GIÁ CUỐI MÙA GIẢM GIÁ 50%
NHIỀU SẢN PHẨM TẠI LYN VINCOM TRẦN DUY HƯNG

25/11 - 14/12/2022
Mua sắm ngay tại LYN – Tầng 1 – TTTM Vincom Trần Duy Hưng
*Có điều kiện và điều khoản áp dụng

#LYN #EOSS #saleoff

--
END-OF-SEASON SALE
SALE 50% OFF SELECTED ITEMS AT LYN  VINCOM TRAN DUY HUNG

25/11 - 14/12/2022
Shopping now at LYN - Floor 1 -  Vincom Tran Duy Hung
T&Cs Apply
#LYN #EOSS #saleoff

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn