Chương trình khuyến mại Triumph tháng 7/2022

Chương trình khuyến mại Triumph tháng 7/2022

Thời gian: 01.07.2022 - 31.07.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Lê Thánh Tông.

We’re glad to inform the promotion :


1) Chương trình sản phẩm mới :

Thời gian từ ngày 01 đến ngày 31/07/2022/ From 01 to 31 Jul 2022

Giảm 10% hóa đơn từ 1 triệu vnđ trở lên; Giảm 15% hóa đơn từ 3 triệu vnđ trở lên áp dụng các sản phẩm mới quy định/Discount 10% for invoice from 1 mio vnd; Discount 15% for invoice from 3 mio vnd listed new products

2) Chương trình giảm giá đến 50% :

Thời gian/Period: từ ngày 01 đến ngày 31/07/2022/ From 01 to 31 Jul 2022

Nộidung/Scheme: Giảm đến 50% áp dụng các sản phẩm quy định/Discount up to 50% listed products

3) Chương trình mua nhiều giảm nhiều : (Chương trình áp dụng riêng cho các cửa hàng miền Bắc)

Thời gian từ ngày 01 đến ngày 03/07/2022; từ ngày 08 đến ngày 10/07/2022; từ ngày 15 đến ngày 17/07/2022; từ ngày 22 đến ngày 31/07/2022/ From 01 to 03 Jul 2022; From 08 to 10 Jul 2022; From 15 to 17 Jul 2022; From 22 to 31 Jul 2022

Mua 1 sản phẩm Giảm 10%; Mua 2 sản phẩm Giảm 20%; Mua từ 3 sản phẩm trở lên Giảm 30% áp dụng các sản phẩm quy định/Discount 10% for buying 1 piece; Discount 20% for buying 2 pcs; Discount 30% for buying from 3 pcs listed new products

4) Chương trình giảm 136.000 vnđ : (Chương trình áp dụng riêng cho các cửa hàng miền Bắc)

Thời gian từ ngày 04 đến ngày 06/07/2022; từ ngày 11 đến ngày 13/07/2022; từ ngày 18 đến ngày 20/07/2022; từ ngày 25 đến ngày 27/07/2022/ From 04 to 06 Jul 2022; From 11 to 13 Jul 2022; From 18 to 20 Jul 2022; From 25 to 27 Jul 2022

Mua hóa đơn từ 699.000 vnđ và 1 quần Sloggi Shine Giảm 136.000 vnđ áp dụng các sản phẩm quy định/Discount 136K for buying 1 Sloggi Shine & 699K listed new products


Số 1 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vincom Plaza Lê Thánh Tông Hải Phòng

#Vincom #VincomPlazaLeThanhTong #VincomLeThanhTongHaiPhong #VincomPlazaHaiPhong

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn