CGV - Chính thức mở bán vé suất chiếu đặc biệt ĐIỆN THOẠI ĐEN từ ông hoàng kinh dị Blumhouse

Chính thức mở bán vé suất chiếu đặc biệt ĐIỆN THOẠI ĐEN từ ông hoàng kinh dị Blumhouse

Thời gian: 22.06.2022 - 23.06.2022

Địa điểm: Vincom Center Metropolis.

Giữa tuần này, hãy cùng ra rạp thưởng thức ngay nhé!

Link đặt vé: https://bit.ly/the-black-phone-cgvĐIỆN THOẠI ĐEN | Suất Chiếu Đặc Biệt từ 18h Thứ 4 tuần này, ngày 22.06.2022

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn