BOO | NEW COLLECTION - DẦN DẦN 22

DIỆN BỘ SƯU TẬP MỚI CÙNG BOO GET HIGH

Ngày đăng: 14.05.2022

Địa điểm: Vincom Center Trần Duy Hưng.

Lấy cảm hứng từ khoảng thời gian bị “giam cầm” quanh bốn bức tường, khoảng thời gian bí bách khi tập quen với những thay đổi khác lạ, BST “Dần Dần 22” thể hiện khao khát mãnh liệt được thoát khỏi, được vùng vẫy với thế giới của con người, nhất là khi không khí mùa hè đang ngập tràn khắp các con ngõ.

Xem ngay BST: https://bit.ly/3OCnclB

Tiếp nối sự thành công của BST “Dần Dần Cô Lếk Sần”, BST “Dần Dần 22” là một điểm nhấn chấm phá trong bức tranh mà người trẻ mong muốn có được trong mùa hè này.

Qua nét vẽ của người nghệ sĩ Việt và phát triển bởi BOO - những người con của đường phố - BST mang tới cho người trẻ một mùa hè kỳ diệu không tưởng cũng như lan tỏa những giá trị bản địa dưới góc nhìn đương đại ra thế giới.

Tạo tác ra một miền đất thanh “cảnh”, ta cùng vượt qua không gian để trở về với nguyên bản.

DẦN DẦN HIGH HIGH

Inspired by the time of being "detained" within the four walls, the suffocating time when getting used to the strange changes, the collection "Dan Dan 22" expresses the strong desire to be freed, to be gathered in the human world, especially when the summer air is filling the alleys.

View the collection now: https://bit.ly/3OCnclB

Following the "Dan Dan Co Lek San" collection success, "Dan Dan 22" is a highlight in the picture that young people want to have this summer.

Through the drawings of Vietnamese artists and developed by BOO - the children of the street - this collection brings young people an impossibly magical summer as well as spreading indigenous values from a contemporary perspective to the world.

Creating a "landscape", we cross the space to return to the original.

DAN DAN HIGH HIGH

---------------------------------------------------

BOO - Everyday life on the street

#BOO#BOOZILLA #BOOLAAB #BOOcation #DanDanHighHigh

#Vincom #VincomCenterTranDuyHung


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn