Adidas - Thương hiệu

Hãy đến trải nghiệm các sản phẩm cùng Adidas

Thời gian: 08.04.2023 - 30.04.2023

Địa điểm: Vincom Plaza Thái Nguyên.

  • S𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐,

𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 

Hàng sẵn tại:

Gian hàng ở địa chỉ L1-04 Tầng 1 Vin com Thái Nguyên , 286 Đường Lương Ngọc Quyến , Thành Phố Thái Nguyên ạ, SĐT 0338120075

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn