🌹 08.03 🌹CROCS tặng deal thương yêu - Chiều lòng "phái đẹp" 💞

🌷GIẢM THÊM 15% CHO HÓA ĐƠN TỪ 2.000.000đ* 🌷GIẢM THÊM 20% CHO HÓA ĐƠN TỪ 3.000.000đ*

Thời gian: 03.03.2023 - 08.03.2023

Địa điểm: Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.

🌹 08.03 🌹CROCS TẶNG DEAL THƯƠNG YÊU - CHIỀU LÒNG “PHÁI ĐẸP” 💞

⏰Ưu đãi giới hạn: 03.03 – 08.03

👉Đây là cơ hội để các chàng chiều lòng nàng, cũng là dịp để “một nửa thế giới” tự thưởng cho bản thân hoặc tặng quà cho gia đình với một ngân sách cực kỳ hợp lý!

🌷GIẢM THÊM 15% CHO HÓA ĐƠN TỪ 2.000.000đ*

🌷GIẢM THÊM 20% CHO HÓA ĐƠN TỪ 3.000.000đ*

*Không áp dụng cho BST Echo, Mega, Minecraft, Hello Kitty, NBA

Ưu đãi vàng chiểu lòng nàng, sắm Crocs ngayyyy! 😍

#CrocsVietnam #WomenDayPromotion

 

English below:

🌹 08.03 🌹 HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY – LOVING DEAL FOR YOU 💞

⏰Period: 03.03 – 08.03

👉This is an opportunity for guys to make his her happy, also an opportunity for "half of the world" to reward themselves or give gifts to their family with an extremely reasonable budget!

🌷Extra 15% OFF for bills from 2.000.000 VND*

🌷Extra 20% OFF for bills from 3.000.000 VND*

*Excluding Echo, Mega, Minecraft, Hello Kitty, NBA Collection

Special deal for your beloved, shop Crocs now! 😍

#CrocsVietnam #WomenDayPromotion

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn