"𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐌𝐨𝐫𝐢 - 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐲́"

"𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐌𝐨𝐫𝐢 - 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐲́" với loạt 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐞̂́𝐭 từ Moriitalia, duy nhất đến hết ngày 𝟑𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐.

Ngày đăng: 20.01.2022

Địa điểm: Vincom Center Trần Duy Hưng.

🎁Tận hưởng ưu đãi lên đến 50% từ chương trình "𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐌𝐨𝐫𝐢 - 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐲́" với loạt 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐞̂́𝐭 từ Moriitalia, duy nhất đến hết ngày 𝟑𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐.

🥃🍷Các sản phẩm 𝐛𝐨̣̂ 𝐥𝐲 𝐭𝐚́𝐜𝐡, 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̀, 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 là những món 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 lịch sự và trang trọng.
➖Sử dụng chất liệu sứ, thủy tinh cao cấp với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐘́.
➖Không chỉ đẹp, trang nhã, bộ ly tách còn được sử dụng từ thủy tinh cường lực, chịu nhiệt và chống sốc nhiệt tốt, tùy theo từng mẫu mà có thể dùng trong máy rửa chén.
➖Mỗi bộ ly tách đều được thiết kế hộp đựng trang nhã, thuận tiện trao gởi hoặc đóng gói tặng quà.

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn