Vinfast US công bố địa điểm sản xuất xe điện và nhà máy pin đầu tiên đặt tại Chatham, Carolina.

BREAKING NEWS:

Thời gian: 29.03.2022 - 30.04.2022

Địa điểm: Vincom Plaza Thái Nguyên - Nha Trang.

Tổng Thống Biden thông tin về việc Vinfast (Vingroup) đã chọn được địa điểm sản xuất nhà máy tại đây
———-
Vinfast US công bố địa điểm sản xuất xe điện và nhà máy pin đầu tiên đặt tại Chatham, Carolina.

We are excited to announce that the new home of our first electric vehicle and battery manufacturing site in North America will be located in Chatham County, North Carolina! When completed, the project is expected to bring thousands of jobs to North Carolina and to eventually produce more than 250,000 vehicles per year.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/29/statement-by-president-biden-on-electric-vehicle-and-battery-manufacturing-investments-in-north-carolina/?fbclid=IwAR3em4BCM1pofgycvg0AsmAroExsb0eUO82tZ-HWHu4qZLu1z8MJqpvJ2QM

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn