Vincom Retail chú trọng công tác đào tạo, phát triển cho Người lao động.

Tại Vincom Retail, công tác đào tạo được đặc biệt chú trọng và triển khai hiệu quả đối với toàn thể CBLĐ/CBNV.

Ngày đăng bài: 24.06.2022

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Tại Vincom Retail, công tác đào tạo được đặc biệt chú trọng và triển khai hiệu quả đối với toàn thể CBLĐ/CBNV.

Đối với đội ngũ CBLĐ, Vincom Retail tập trung vào 02 phần: Năng lực Lãnh đạo và Năng lực chuyên môn, thông qua chuỗi chương trình đào tạo “Học tập tự thân – Vượt lên chính mình”. Tại đây, mỗi CBLĐ sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng để trau dồi, rèn luyện Phẩm chất, Năng lực Lãnh đạo, Tư duy DVKH thông qua các buổi đào tạo, hội thảo với Chuyên gia hoặc Giảng viên nội bộ. Phần Chuyên môn sâu cũng được xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo bài bản dành cho các vị trí chức danh trọng điểm như GĐ BQL TTTM, CSKH, Trưởng bộ phận Kỹ thuật, Kinh doanh. Các nội dung đào tạo đa dạng, phong phú, tính thực tế cao, bám sát mục tiêu chiến lược Kinh doanh và Vận hành.

Đối với đội ngũ CBNV, VCR tập trung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề. Mỗi CBNV cần tham dự đào tạo tối thiểu 36 giờ/năm để đảm bảo nắm bắt được toàn bộ các quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc. Trong năm 2021, các CBNV của Khối Vận hành đã hoàn thành 70.806 giờ đào tạo đạt 144% so với mục tiêu 49.312 giờ; TB mỗi NV Vận hành đã thực hiện 47 giờ đào tạo/người/năm. Hình thức đào tạo đa dạng, gồm học lý thuyết thông qua video minh họa, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp với đào tạo tại chỗ (on the job training). Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm để phục vụ khách hang cũng được triển khai đều đặn, nhắc lại hàng năm, gồm: Văn hóa dịch vụ trái tim; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng xử lý phàn nàn… Toàn bộ tài liệu học được sử dụng trên ứng dụng Saba, mỗi CBNV có thể truy cập để tra cứu, học tập bất cứ lúc nào bằng máy tính hoặc điện thoại cá nhân.

Ngoài các chương trình đào tạo cho đội ngũ hiện tại, công tác tạo nguồn luôn được Vincom Retail chú trọng, bằng việc liên tục tìm kiếm các ứng viên tiềm năng thông qua các chương trình hợp tác phát triển nguồn lực với các trường Đại học uy tín như Ngoại Thương, VinUni… Đây là sẽ là nguồn nhân sự chất lượng cao, được quy hoạch và đào tạo để phát triển nhanh và sớm có thể trở thành những Thủ lĩnh trẻ trong 2-3 năm tới.

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn