Chính sách môi trường tại Vincom Retail

Vincom Retail nhận thức được rằng bảo tồn môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các thực thể kinh doanh. Nhận thức được trách nhiệm xã hội, chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo tồn môi trường, tiến hành các bước để tối thiểu hóa các tác hại của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường ở tất cả các cơ sở trong nước.

Ngày đăng bài: 27.06.2022

Địa điểm: Hà Nội.

Triết lý môi trường

Vincom Retail nhận thức được rằng bảo tồn môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các thực thể kinh doanh. Nhận thức được trách nhiệm xã hội, chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo tồn môi trường, tiến hành các bước để tối thiểu hóa các tác hại của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường ở tất cả các cơ sở trong nước.

Với quan điểm bảo vệ môi trường, chúng tôi cam kết thực hiện những điều sau:

Hệ thống quản lý môi trường

Bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý môi trường, chúng tôi thúc đẩy bảo tồn môi trường và phấn đấu để thực hiện những cải tiến liên tục bằng các giải pháp công nghệ cao và kiểm soát và chuẩn hóa quy trình vận hành thông qua hệ thống quản lý toà nhà BMS để tối ưu hóa hoạt động thiết bị, giúp góp phần tiết kiệm điện năng tiêu thụ, bảo vệ môi trường.

Giảm tải môi trường

Trong suốt quá trình kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thúc đẩy và thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi cũng nỗ lực để sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như pin năng lượng mặt trời, công nghệ xử lý nước giải nhiệt E-Water càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường cũng như thúc đẩy tái chế và xử lý nước thải, phân loại rác thải tại nguồn và thuê đơn vị có đủ điều kiện xử lý rác thải. Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi cố gắng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa.

Tuân thủ quy định môi trường

Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề môi trường và phối hợp với các cơ quan nhà nước tại địa phương để xin hướng dẫn cho những nội dung cần tuân thủ tại mỗi địa phương.

Hoạt động nhận thức nội bộ và khách thuê

Kết hợp nâng cao nhận thức về môi trường vào công tác đào tạo nhân viên của chúng tôi. Thông qua việc giáo dục nhân viên, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu và thúc đẩy các chính sách môi trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng duy trì và liên tục triển khai các hoạt động truyền thông để cải thiện hệ thống quản lý môi trường bằng việc thường xuyên tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông đến cán bộ nhân viên, khách thuê gian hàng về bảo vệ môi trường.

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn