Vincom Plaza Trà Vinh

Địa chỉ

Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Hotline: 0947051636

Giờ mở cửa

10:00 - 21:00

THÔNG TIN SỰ KIỆN/KHUYẾN MẠI