Vincom Plaza Tây Ninh

Address

Số 444, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Hotline: 0889688079

Open hour

09:30 - 22:00