Vincom Plaza Thái Nguyên, Nha Trang

Address

60 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 0905159690

Open hour

T2 - T6: 10:00 - 21:00 | T7 – CN, Ngày Lễ: 10:00 - 21:30

THÔNG TIN SỰ KIỆN/KHUYẾN MẠI