Nearest centre

Vincom Plaza Thanh Hóa

Khu đô thị mới Phường Điện Biên, số 27 Trần Phú, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Vincom+ Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa