Nearest centre

Vincom Plaza Vĩnh Long

Số 55 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long