Gian hàng

new

Trà sữa Mây

Trà sữa Mây

Business type:

Position: Tầng 5

Phone: 0277 3666 663

new

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Business type:

Position: Tầng 5

Phone: 1900 234 546

new

Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Business type:

Position: Tầng 5

Phone: 0277 7300 779

new

CGV

CGV

Business type:

Position: Tầng 5

Phone: 1900 6017

new

Dookki Dookki

Dookki Dookki

Business type:

Position: Tầng 4

Phone: 027 7360 1299

new

KAZUKO

KAZUKO

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 1900 400 089

new

Medicare

Medicare

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 028 7308 7318

new

Lionel

Lionel

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 038 898 5842

new

Thanh Bình Grand

Thanh Bình Grand

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 024 3825 8040

new

Chăn ga Forever

Chăn ga Forever

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 0972125125

new

Fujikima

Fujikima

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 093 268 52 38

new

Khu vui chơi Chú Voi Con

Khu vui chơi Chú Voi Con

Business type:

Position: Tầng 3

Phone: 093 750 44 57