Gian hàng

new

Swensen's

Swensen's

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L3

Phone: 024 7306 0680

new

Dairy Queen

Dairy Queen

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L3

Phone: 02473068038

new

Okia

Okia

Business type: Điện máy & Siêu thị điện máy

Position: Tầng L3

Phone: 1800 555572

new

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Business type: Vui chơi giải trí

Position: Tầng L3

Phone: 1900 6017

new

Gaon

Gaon

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L3

Phone: 024 6297 6779

new

TimeZone

TimeZone

Business type: Vui chơi giải trí

Position: Tầng L3

Phone: 024 7300 4681

new

Khao Laos

Khao Laos

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L3

Phone: 02432012146

new

Capricciosa

Capricciosa

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L3

Phone: 024 3201 2144

new

Pick Me

Pick Me

Business type: Vui chơi giải trí

Position: Tầng L2

Phone: 0333 985 985

new

Alfresco's

Alfresco's

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L2

Phone: 02438538555

new

Dozo Sushi

Dozo Sushi

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L2

Phone: 024 3201 2116

new

Chả cá 1946

Chả cá 1946

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng L2

Phone: 0867566836