Gian hàng

new

Adidas

Adidas

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0983770302

new

Vinpro

Vinpro

Business type: Điện máy & Siêu thị điện máy

Position: Tầng 3

Phone: 1900

new

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Business type: Vui chơi giải trí

Position: Tầng 5

Phone: 1900

new

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0839143036

new

FOREVER

FOREVER

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0972125125

new

Jollibee

Jollibee

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 1900

new

Techcombank

Techcombank

Business type:

Position: Tầng 1

Phone: 1900

new

Forci

Forci

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0936115661

new

GoGi House

GoGi House

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 1900

new

Vinds Shoes

Vinds Shoes

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 1900

new

Zip

Zip

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 973979187'0

new

Vinds Sport

Vinds Sport

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 1900