Gian hàng

new

CƠM TẤM CALI

CƠM TẤM CALI

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: 1900

new

HOTPOT STORY

HOTPOT STORY

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3722 5299

new

HOT&COLD

HOT&COLD

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: 1900

new

REDPOT

REDPOT

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 4

Phone: (08) 6676 9145

new

VUVUZELA

VUVUZELA

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: (08) 3722 5020

new

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 5333

new

KICHIKICHI

KICHIKICHI

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3897 2089

new

GOGIHOUSE

GOGIHOUSE

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3897 2090

new

KING BBQ

KING BBQ

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3722 8844