Gian hàng

new

VINPRO

VINPRO

Business type: Điện máy & Siêu thị điện máy

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 5522

new

CALIFORNIA FITNESS

CALIFORNIA FITNESS

Business type: Dịch vụ

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3720 0099

new

VUVUZELA

VUVUZELA

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: (08) 3722 5020

new

NÓN SƠN

NÓN SƠN

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 8289

new

KICHIKICHI

KICHIKICHI

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3897 2089

new

SJC

SJC

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 4887

new

GOGIHOUSE

GOGIHOUSE

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3897 2090

new

MYM

MYM

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 5753

new

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 5333

new

KING BBQ

KING BBQ

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 3

Phone: (08) 3722 8844

new

AN PHƯỚC

AN PHƯỚC

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3897 2006 (08) 3897 2008

new

GALLE WATCH

GALLE WATCH

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: (08) 3722 5262