Gian hàng

new

King BBQ

King BBQ

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 4

Phone: 0312 299 886

new

K-PUB

K-PUB

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 4

Phone: 0312 299 866

new

Jollibee

Jollibee

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 4

Phone: 0312 299 586

new

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 0312 299 898

new

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 0312 299 222

new

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 868

new

Hutong

Hutong

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 066