Gian hàng

new

Bata

Bata

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 588

new

Slient Night

Slient Night

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0312 299 118

new

PNJ

PNJ

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 779

new

Forever

Forever

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0312 299 266

new

Giovanni

Giovanni

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0312 640 138

new

Tini world

Tini world

Business type: Vui chơi giải trí

Position: Tầng 4

Phone: 0909 748 981

new

Beauty Zone

Beauty Zone

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0317 300 603

new

Dunlopillo

Dunlopillo

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0312 299 686

new

Valentino Creations

Valentino Creations

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 888

new

King BBQ

King BBQ

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 4

Phone: 0312 299 886

new

Vinmart

Vinmart

Business type: Siêu thị

Position: Tầng 2

Phone: 0906 228 086

new

Lock n Lock

Lock n Lock

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0313 722 177