Gian hàng

new

Adidas

Adidas

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 0462.844.848

new

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 0312 299 898

new

Shoe Center

Shoe Center

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 2

Phone: 0317 300 601

new

Bos Fan

Bos Fan

Business type: Nhà cửa - Gia đình

Position: Tầng 3

Phone: 0312 299 838

new

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 1

Phone: 0312 299 868

new

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Business type: Ẩm thực

Position: Tầng 5

Phone: 0312 299 222

new

Casio

Casio

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 2

Phone: 0312 299 456

new

ILA

ILA

Business type: Dịch vụ

Position: Tầng 3

Phone: 0312 299 036

new

Techcombank

Techcombank

Business type: Dịch vụ

Position: Tầng 1

Phone: 1900

new

Narsis

Narsis

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 2

Phone: 0316 619 336

new

Fashion Megastore

Fashion Megastore

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 1

Phone: 031 730 0604

new

Tân Phú

Tân Phú

Business type: Thời trang - Làm đẹp

Position: Tầng 3

Phone: 1900