Nearest centre

Vincom Plaza Hùng Vương, Cần Thơ

Số 2 Hùng Vương, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Vincom Plaza Xuân Khánh, Cần Thơ

Số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ