VINCOM KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “SIÊU QUÀ” CHÀO HÈ 2017