TAKASHIMA TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG

15.12.2016 17:05:55

Nhân dịp khai trương, khách hàng mua Đai massage tan Mở TM-280 hoặc Massage chân thông minh LC-604 Sẽ được tăng và chọn 1 trong 3 sản phẩm sau : Massage cầm tay LC-2013 , LC-2011 hoặc massage kinh mạch kỹ thuật số TK-698.

1