Gian hàng

mới

Pizza company

Pizza company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0473038883

mới

Boss

Boss

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0947875589

mới

Vinpro

Vinpro

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0974553666

mới

Koko BBQ

Koko BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904830709

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0902003365

mới

Blue Exchange

Blue Exchange

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0985284858

mới

VIVA

VIVA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0977999869

mới

Lẩu thái MT

Lẩu thái MT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01665046313

mới

Seoul hot pot

Seoul hot pot

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01658548888

mới

Cefiro

Cefiro

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 01642461988

mới

Zen

Zen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936164789

mới

Laven

Laven

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0904114235