Gian hàng

mới

Koko BBQ

Koko BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904830709

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0902003365

mới

Blue Exchange

Blue Exchange

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0985284858

mới

VIVA

VIVA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0977999869

mới

Lẩu thái MT

Lẩu thái MT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01665046313

mới

Seoul hot pot

Seoul hot pot

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01658548888

mới

Cefiro

Cefiro

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 01642461988

mới

Zen

Zen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936164789

mới

Laven

Laven

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0904114235

mới

Shoes Center

Shoes Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115

mới

Chickend FC 01

Chickend FC 01

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0987953315

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0978907890