Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Fanny

Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0973150155

mới

M.Y.M

M.Y.M

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0946464234

mới

AK

AK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0904569886

mới

Sport World

Sport World

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02106563888

mới

Mazano

Mazano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936021684

mới

ALOME

ALOME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949133445

mới

TÂN PHÚ KIDS

TÂN PHÚ KIDS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913220423

mới

Hassan

Hassan

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0936051779

mới

Mio Tea

Mio Tea

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0936229666