Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Laven

Laven

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0904114235

mới

Shoes Center

Shoes Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115

mới

Chickend FC 01

Chickend FC 01

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0987953315

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0978907890

mới

Silent Night

Silent Night

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0977017722

mới

Dairy queen

Dairy queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904344022

mới

Lotte

Lotte

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0987496497

mới

Sơn Kim

Sơn Kim

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0912166228

mới

Fanny

Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0973150155

mới

M.Y.M

M.Y.M

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0946464234