Gian hàng

mới

ARISTINO

ARISTINO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0943925665

mới

Fahasa

Fahasa

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0913632228

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0983770302

mới

Vinpro

Vinpro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0839143036

mới

FOREVER

FOREVER

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0972125125

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Techcombank

Techcombank

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Forci

Forci

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0936115661

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Vinds Shoes

Vinds Shoes

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900